Oferta educaţională

Oferta educaţională a Departamentului de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară este următoarea:

I. Programe de masterat

•        Analiză Financiară şi Evaluare

•        Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare

II. Programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua

1. Analiza si restructurarea economico-financiara a firmei

2. Planul de afaceri