Discipline

I. LICENŢĂ:

•             Analiză Economico-Financiară

•             Evaluarea Intreprinderii

•             Analiză Economico-Financiară (în limbi străine: engleză, franceză, germană)

•             Evaluarea Intreprinderii (în limbi străine: engleză, franceză, germană)

II. MASTERAT

•             Analiză Economico-Financiară Avansată

•             Diagnosticul şi Strategia Firmei

•             Analiză şi comunicare financiară

•             Gestiunea afacerii

•             Evaluarea afacerii

•             Analiză economico-financiară a grupurilor de societăţi

•             Evaluarea proprietăţilor imobiliare

•             Strategii financiare ale intreprinderii

•             Evaluarea activelor financiare

•             Analiza financiară a instituţiilor de credit

•             Metode şi tehnici de guvernanţă corporativă

•             Practica de specialitate

•             Seminar ştiinţific

•             Analiza afacerilor

•             Evaluare şi analiză financiară în audit

•             Analiza şi evaluarea in instituţii bancare şi financiare

•             Metode moderne de evaluare a întreprinderii

•             Analiza investiţiilor imobiliare

III. POSTUNIVERSITARE

•             Analiză economico-financiară

•             Evaluarea firmei

•             Strategia şi controlul afacerilor

•             Analiza activităţii instituţiei publice

•        Analiza financiară în cazuri specifice: evaluare, restructurarea activităţii, predicţia riscului de faliment etc.